Adiana Joseph

Adiana Joseph debuterade med sitt skrivande i ung ålder och har alltid haft en passion för att skriva poesi. Adiana har ett detaljerat sinne för skönhet samt konst och valde att utbilda sig till hudterapeut där hon kan skapa och bevara skönheten hos andra. 

Skrivandet för Adiana  är förutom terapi, en skönhet i sig. Utöver detta är hon även textförfattare och har sångtexter under produktion, både engelska och svenska. Hennes inspiration kommer från det vardagliga livet, drömmar och musik samt naturen och all dess gåtor. Adiana vill tänja på gränserna och har ett vidgat perspektiv om livet varför psykologi är ett ämne hon håller väldigt kärt och som aldrig slutar fascinera. 


Adiana är aktuell med ny utgivning i november 2020.

Diktsamlingen "Saharas man. Man of the desert". Skriven på både svenska och engelska varvat med hennes unika och egna illustrationer.


Adiana Joseph debuted with her writing at a young age and have a passion for writing poetry. Adiana has a detailed sense of beauty and art and chose to train as a dermatologist where she can create and preserve the beauty of others. Writing for Adiana is, in addition to therapy, a beauty in itself. In addition to this, she is also a lyricist and has lyrics during production, both English and Swedish. Her inspiration comes from everyday life, dreams and music as well as nature and all its mysteries. Adiana wants to push the boundaries and has a broader perspective on life, which is why psychology is a subject she holds very dear and which never ceases to fascinate.


Adiana is up to date with a new release in November 2020, "Man of the desert", written in both Swedish and English interspersed with her unique and own illustrations.