Filip Dalqvist

Filip Dalqvist är ursprungligen från Mölndal, strax söder om Göteborg. Efter gymnasiets
mediautbildning, fylldes det akademiska kontot på med skolningar inom kommunikation och journalistik. Någonstans i den vevan, började tankar om framtiden och om livets essens, ta
form.
Jag hade, upp till jag var 18 i alla fall, en idé om att jag kunde spela fotboll och leva på det.
Med facit i hand, oerhört svåruppnått och en aning naivt, kanske. Sen, efter all medial utbildning, kände jag att en pluggsejour till har jag ändå i mig.
Det resulterade i statsvetenskap på Luleå tekniska universitet. En nystart i minusgrader kändes helt perfekt. Efter cirka två år av politik och filosofi, i alla dess former, var det dags att välja några fristående kurser. Det landade på kreativt skrivande, där debutromanens frö, genast såddes.
Jag hade några sidor på datorn som jag skrev för länge sedan, efter en kväll på byn. Jag tog
avstamp där och fyllde på och fyllde på, tills en bok kom ut på andra sidan. Allt är i princip
flödesskrivet. Blanka sidor och öppna sinnen.
Generationsromanen, Tio dränkta dagar, porträtterar en ung mans relation till alkohol,
kompisar, kärlek, familj och till ögonblicken som inträffar medan han väntar på att livet ska
börja.
Det är mycket musik i Lasses liv. Vilket har varit en konstant så länge han kan minnas. En
viktig, ibland helt avgörande, del av livet.