Torgny Lundberg

"Jag har alltid vetat att jag vill ägna mig åt den typ av kreativitet som
skrivandet erbjuder. Att vrida och vända på meningar och formuleringar har för mig
varit en böjelse ända sedan mina unga år, då jag som tillbakadragen grundskoleelev
gärna tillbringade tiden med näsan i en bok, eller flera, om så erbjöds.

Jag vill speciellt minnas att jag som tio-elvaåring brann som mest för denna skrivarglädje. Men inte
fanns det väl någon nytta med det, tänkte jag. Det var för övrigt under denna period jag också började gräva mig allt djupare ned i fantasyträsket. Troll, drakar, magiska svärd och hjältedåd avlöste varandra i min egen och tilltagna fantasi. I och med detta började en stark vilja av att skriva något eget ta form. Men jag fick nog allt vänta tills jag blev vuxen, eller så. Kanske kundeman ge sig på det där med författarskap då, tänkte jag.

En uppmuntrande lärarinna i mellanstadiet kunde såklart inte låta bli att sätta griller i huvudet på den annars förhållandevis oansenlige eleven, som jag var. Denna lärarinnas ord satt nu för många år framåt, fast i huvudet på mig, och detta så till den milda grad att jag som 16- åring, trots en smula svajande självkänsla flydde in i författarskapet vari jag skulle spendera otaliga timmar under åren som kom.
Torgny Lundberg heter jag och bor och verkar i Uppsala där jag fyller mitt liv med så många fritidsaktiviteter jag hinner. Fiolspel, hantverk, scouter, träning och skriverier av olika slag avlöser varandra. Gärna så mycket som möjligt med den tiden jag har.
Sen studerar jag såklart molekylärbiologi också men det blir mest vid sidan av.
Man har väl viktigare saker för sig.

Det där med författarskapet har, som nämnt, jagat mig en längre tid och jag återkommer alltid till idéer och fantasier med föga koppling till den verklighet de flesta av oss upplever. Men mycket av det jag får ned i textform är baserat på egna reflektioner som på något sätt får sitt utlopp i processen. Min
absolut största inspirationskälla är sedan länge J.R.R. Tolkien då min mor redan när jag var liten förstod åt vilket håll det lutade och högläste hela trilogin om härskarringen för mig och mina syskon. Denna insats i kombination med en uppmuntrande lärarinna i mellanstadiet kan mycket väl vara de startskotten som till sist ledde mig dit jag är idag."


unsplash