Nadja Renman

Nadja Renman är författare, fotograf och poet.


”I mina verk diskuterar jag ämnen som psykisk ohälsa, utanförskap och social utsatthet. Jag skriver mycket om kärlek, om drömmar och om längtan efter något annat än det vi redan lever vi.

Skrivandet blir en plats för reflektion i syfte att försöka skapa debatter och diskussioner om hur samhället ser ut, och hur människor har det. Jag försöker fånga det mänskliga, sårbara och genom karaktärerna väcka liv i frågor som förhoppningsvis kan komma att beröra andra. Pandemin gav ytterligare utrymme för reflektion kring hur tider av oro, ovisshet och ekonomiska kriser påverkar oss.

I min nya roman Var din lyckas smed beskriver jag hur konsten och skrivandet kan bli en drivande kraft för många konstnärssjälar i tider av svåra omständigheter. Med inslag av poetiskt språk försöker den väcka liv i frågor vi människor bär med oss genom livet, som rädslor, trauman och tragiska öden, men även det vardagliga och ofrånkomliga i tillvaron.”


Nadjas roman Var din lyckas smed utkommer genom Virens förlag i juni, 2022.


unsplash