Är Virens förlag ett hybridförlag?

Virens förlag tar emot och ger ut manus på "traditionellt" vis men också mot en administrativ avgift, en engångsumma som står för omslagsdesign och inlagans sättning, bla.

Eftersom vi är ett nytt media och bokförlag i uppstart, kan vi tyvärr inte ge ut alla manus, trots att vi ser kvalité samt bra manus dagligen.


Vill du ge ut ditt bok själv?

Behöver du enbart hjälp med sättning av inlaga eller formgivning av omslag - båda?


Välkommen att maila oss en förfrågan.

kontakt@virens.se


Pliktexemplar?

I våra administrativa paket och tjänster ingår pliktexemplar. Enligt Lagen om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket samt sex av landets universitetsbibliotek, rätt att erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige. Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten. 

Virens förlag anlitar Publit och Stjärndistribution. 

Publicering går vi Bokinfo.