Frågor & Svar

Är Virens ett klassiskt förlag ?

Nej, Virens förlag är inte präglat i klassisk bemärkelse eftersom vi antar manus där upphovspersonen styr sitt projekt till största delen själv i samarbete med oss och de tjänster vi tillhandahåller.

Vi är inte heller ett förlag för egen utgivning.

Vi erbjuder två typer av utgivningar där vi administrerar författarens ISBN, kontakt med tryckeri, listning hos nätbokhandlare, utskick, formgivning och sättning av omslag samt inlaga.

Vi på Virens vill att du som författare synliggörs via vår plattform med en egen profil där du har möjlighet att sälja dina verk som trycks efter beställning (efter ditt avtal är skrivet med oss). De böcker som säljs efter beställning administrerar vi på Virens (beställer tryck, frakt, osv) mot en mindre kostnad för frakt och tryckeriets tryckkostnader som dras av på försäljningen, resterande summa betalas ut till författaren

Vi uppdaterar även statistik till författare 1 gång per månad.

Äger du som författare upphovsrätten till ditt verk?

Ja, du som upphovsperson äger ditt verk. Även omslaget, i det fall du helt har skapat det själv utan Virens hjälp och formgivning.

Kan jag beställa fler exemplar av min bok bortsett det som ingår i Virens paket?

Ja, efter det att avtal är skrivet, ditt projekt snart är färdigt för utgivning och provtryck är godkänt av dig kan du beställa fler exemplar av ditt verk genom oss.

Mejl oss så berättar vi mer!

kontakt@virens.se

Finns olika bokformat och mått att beställa till mitt projekt?

Ja, flertalet mått och bokformat finns att beställa, både mjukt och inbundet. Det bestämmer du tillsammans med oss innan avtalet skrivs.

Praktisk information för att färdigställa tryckfärdig fil

samt mått till omslag.

När vi skriver avtal skickar vi dig ett mejl med information kring inställningar, mått samt tips om hur du på bästa sätt ordnar ditt manus till en tryckfärdig fil. Även mått och tips gällande omslag skickas.

Du bestämmer bokformat - därefter sätter vi ett pris på din bok.

Behöver du hjälp med omslag, hör av dig så hjälper vi dig. 

Behöver du hjälp med hela biten vi beskriver ovan?

Se mer under fliken, tjänster.

Hur redigerar jag min inlaga till valt bokformat?

Din inlagas mått vid valt bokformat bestämmer antalet sidor.

Det blir alltså inte samma antal sidor som din "vanliga" PDF när du väl väljer bokformat för tryck.

Enklast är att du efter val av bokformat i samråd med oss, konverterar din fil (PDF eller Word) till valt mått i layoutläge för ex Word. Efter det kan du uppskatta sidantal samt redigera sidor utifrån verkligt mått som skall tryckas.

Spara och skicka oss filen.

Fråga oss, så svara vi!

Omslag skickas som egen fil till oss innan tryck.

=

Inlaga i en fil, Omslag i en fil.

Är Virens förlag ett hybridförlag?

Virens förlag tar emot och ger ut manus på "traditionellt" vis men också mot en administrativ avgift, en engångsumma som står för omslagsdesign och inlagans sättning, bla.

Eftersom vi är ett nytt media och bokförlag i uppstart, kan vi tyvärr inte ge ut alla manus, trots att vi ser kvalité samt bra manus dagligen.

Vi ombesörjer ej egenutgivning. 

 1. Vi antar ett mindre antal manus via traditionell utgivning varje år. 2. Vi erbjuder också en alternativ utgivning till de manus vi tror på till en administrativ engångskostnad enligt ovan. Det innefattar även en författarsida via vår förlagssida Virens.se


Välkommen att se mer under våra tjänster.

Välkommen att ställa frågor via mejl

kontakt@virens.se


Skickar Virens förlag ut pliktexemplar?

I våra administrativa paket och tjänster ingår pliktexemplar. Enligt Lagen om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket samt sex av landets universitetsbibliotek, rätt att erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige. Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten. 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera