Är Virens förlag ett hybridförlag?

Virens förlag tar emot och ger ut manus på "traditionellt" vis men också mot en administrativ avgift, en engångsumma som står för omslagsdesign och inlagans sättning, bla.

Eftersom vi är ett nytt media och bokförlag i uppstart, kan vi tyvärr inte ge ut alla manus, trots att vi ser kvalité samt bra manus dagligen.

Vi ombesörjer ej egenutgivning. 

 1. Vi antar ett mindre antal manus via traditionell utgivning varje år. 2. Vi erbjuder också en alternativ utgivning till de manus vi tror på till en administrativ engångskostnad enligt ovan. Det innefattar även en författarsida via vår förlagssida Virens.se


Välkommen att se mer under våra tjänster.

Välkommen att ställa frågor via mejl

kontakt@virens.se


Skickar Virens förlag ut pliktexemplar?

I våra administrativa paket och tjänster ingår pliktexemplar. Enligt Lagen om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket samt sex av landets universitetsbibliotek, rätt att erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige. Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten. 

Virens förlag anlitar Publit och Stjärndistribution. 

Publicering går även vi Bokinfo.