Är Virens förlag ett hybridförlag?

Virens förlag tar emot och ger ut manus på "traditionellt" vis men också mot en administrativ avgift, en engångsumma som står för omslagsdesign och inlagans sättning, bla.

Eftersom vi är ett nytt media och bokförlag i uppstart, kan vi tyvärr inte ge ut alla manus, trots att vi ser kvalité samt bra manus dagligen.


Vill du ge ut ditt bok själv?

Behöver du enbart hjälp med sättning av inlaga eller formgivning av omslag - båda?


Välkommen att maila oss en förfrågan.

kontakt@virens.se


Pliktexemplar?

I våra administrativa paket och tjänster ingår pliktexemplar. Enligt Lagen om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket samt sex av landets universitetsbibliotek, rätt att erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige. Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten. 

Virens förlag anlitar Publit och Stjärndistribution. 

Publicering går vi Bokinfo.


Hur går det till?

Exempel.


7500 kr exkl moms för publicering av skönlitteratur utan bilder i inlaga.

Omslag ingår. Virens förlag står som utgivare.

Du som författare har upphovsrätt för manus bortsett grafisk sättning & omslagsdesign (om du inte äger fotografiet till omslaget, osv).


Redaktörsjobb ingår ej. Inte heller helt lektörsjobb. EJ grammatisk struktur.

Enkel korr ingår vid grafisk sättning av manus. Exempel, koll av dubbla mellanslag och punkter eller avsaknad.

Tips är att anlita en extern lektör (vi kan tipsa) eller låta fler personer tycka till och kritiskt läsa igenom ditt manus innan sättning.

 

Priset inkluderar omslag och/eller sättning av inlaga till tryckfil, administration och statistik för publicering med ISBN, uppdatering av böcker hos näthandel, utskick av pliktexemplar till bibliotek inkl. Kungl biblioteket. Utskick till BTJ. Som författare syns du med din författarprofil hos oss via Virens.se.

Provtryck innan publicering ingår, upp till 3 provtryck.


Försäljningsroyalty utgår till dig per sålt exemplar. Det bollar vi i ett avtal efter det att vi vet förlagspris samt tryckkostnad/bok.


Marknadsföring står både förlaget och författaren för.

Vi synliggör alla författare och utgivningar via sociala media, men också via google där vi som förlag med författare syns i betalda annonser.

Däremot står vi ej för bokmässa eller fysisk release. Inte heller banners via Bokus, Akademibokhandeln osv.

Däremot publiceras din titel via näthandlare så som just Bokus, Akademibokhandeln, Adlibris, CDON, Amazon, Boktugg och finska samt norska Adlibris. Katalogisering sker genom Bokinfo och Libris för andra / övriga handlare som då har möjlighet att köpa in och beställa din titel.

Det betyder alltså att du som författare till stort marknadsför din bok via egna kanaler som LinkedIn, Instagram, FB och möjliga signeringstillfällen, författarsällskap, bibliotek, mm.


I detta pris ingår ej E-bok. Det kan köpas till efter det att tryckt bok publicerats via oss som förlag. Priset är avsevärt mindre. 1900 kr plus moms (engångssumma).


Din bok skulle tryckas efter beställning. Tryckeriet tar ca 5 dagar på sig att trycka plus frakt, 2-3 vardagar.

Adlibris mf l beställer när kund beställer av dem -> tryckeriet trycker och skickar.


Vill du beställa egna exemplar för signering och release gör du det till tryckeriets pris plus frakt. Det göra via oss som förlag. Du säljer själv dina exemplar vid ex release.

Exempel: storpocket, tryckeripris 50 kr/bok + frakt.


Maila oss gärna vid fler frågor kontakt@virens.se