FRÅGOR & SVAR

Är Virens förlag ett hybridförlag?


Ja, vi är ett hybridförlag som startade sommaren 2020.

Vi antar både nya och etablerade författare. 

Vi tror att unik och smal litteratur skall ha en möjlighet att växa och vet att det finns många författare som önskar styra sitt eget projekt, på olika vis.

Tillsammans med dig lägger vi upp en individuell plan om hur vi kan samarbeta.Kostar det något att publicera manus i samarbete

med Virens förlag?


Ja, vi prissätter varje manus individuellt beroende av sidantal, med eller utan bilder i inlagan, hur många sidor som skall granskas och sättas med layout, med eller utan fotnoter och tabeller.

Omslagsdesign ingår i alla våra utgivningsmodeller, men ibland behöver författaren hjälp att ta fram illustrationer till inlagan, då kan vi även räkna på dessa tillägg.


Prissättning


15 000 kr inkl moms - 38 000 kr inkl. moms. 

Priset baseras på ditt manus storlek, om bilder behöver om-/bearbetas, i det fall fotnoter behöver läggas in, om du önskar att vi illustrerar bilder, eller vill utöka din utgivning med ett större marknadsföringspaket jämfört det vi erbjuder i våra grundavtal.

Specialmanus som större facklitterära verk eller större konstböcker, prissätter vi oberoende av ovan pris. 

Virens förlag tänker på miljö och hållbarhet


Ja, vi trycker svanenmärkt. Vi trycker print on demand, det spar på miljön. Vi trycker inte större upplagor än det som behövs. Det gör att vi trycker efter behov och efterfrågan.


Vad betyder Virens?


Ordet virens är latin och betyder grönska, översatt.

Vi tror på grönskans kraft; att växa, gro och klättra.

Vart publiceras min bok?


Vi registrerar din tryckta bok och ebok genom Bokinfo, oftast i samarbete med Stjärndistribution eller Publit.

Tryckt bok publiceras i första hand ut till de större bokhandlarna på nätet, Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln, Finska och Norska Adlibris och CDON.

Ebok: Bokus, Bokon, Adlibris, Apple Books, Storytel, Nextory, Bookmate, BookBeat och bibliotekens overdrive.


Vill du själv arbeta för att sälja och synliggöra din bok hos lokala handlare, tipsar vi gärna, eller lägger upp en utökad plan tillsammans med dig. Vi kan även anlita agenter som säljer in din bok till de mindre "fysiska" handlarna. Detta mot ett tillägg.

Avtal


Vi skriver förlagsavtal med alla våra författare.

I avtalet ingår din försäljningsroyalty som betalas ut och beräknas utifrån antalet sålda böcker, med avräkning efter statistik.

Författaren är inte anställd av förlaget. Vi betalar inte ut förskottsroyalty.

Din försäljningsroyalty baseras på manustyp.

Fråga gärna, så kan vi svara utifrån ditt manus.

Jag vill ge ut min bok själv, kan ni hjälpa mig med layout av manus fram till tryckfiler?


Ja visst, mejla oss en förfrågan.


Hur skickar jag in mitt manus?


Vi tar emot ditt manus i formatet PDF och word. Skicka gärna ett kompletterande följebrev. Vi tar endast emot ansökningar per mejl.


Vad ingår i en bokutgivning i samarbete med

Virens förlag?


Vad vill du som författare och uppdragsgivare lägga in i din utgivning?

Vi personifierar din utgivning tillsammans med dig, efter dina behov.


I alla våra bokutgivningar och grundavtal ingår Print on Demand och följande:


 • Publicering & förlagsavtal genom Virens förlag.
 • Projektledare
 • Grafisk sättning av inlaga.
 • Korrektur enligt överenskommelse.
 • Form av omslag med hjälp av din bild fram till tryckfil (eller en ny bild som vi på förlaget tar fram i samråd med dig).
 • Provtryck innan publicering (som godkänns av dig och oss innan tryckning).
 • Pliktexemplar till Kungl. biblioteket och upptill ytterligare 6 bibliotek. 
 • Exemplar till BTJ.
 • Försäljningsstatistik
 • Administration och kontakt med tryckerier.
 • Försäljningsroyalty till dig baserat på sålda böcker. Betalas ut till dig efter försäljning, 4 gånger per år, efter publicering. Din försäljningsroyalty skrivs in i ett avtal med xx kr/ såld bok.
 • Författarpresentation på vår hemsida.
 • Presentation genom Provsmak och Boktugg.
 • Print on demand ingår i alla våra avtal, dvs. tryck efter försäljning hos bl. a. Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln, CDON, Adlibris Finland och Norge.


Kostnad för ovan grundpaket baseras på manustyp, med eller utan bilder i inlagan, behov av illustratör till inlagans bilder, lektör, hur många sidor som skall sättas, med eller utan fotnoter, tillägg för marknadsföring, egen upplaga, osv.

 

Vi kan till ovan grundpaket med Print on Demand inkluderat, lägga till ebok och ljudbok. Även en större upplaga av din bok i mjukbandsformat/hårdband beroende av hur många du vill ha för eget bruk utanför Print on Demand. Dessa böcker ombesörjer/säljer du själv vid signering, sociala medier, egen hemsida, seminarium, verksamhet, kurser, författarsamtal, osv.

Dessa tillägg skrivs in i ett avtal.


Vill du köpa in fler böcker av din bok efter publicering, går det bra till ett mycket förmånligt pris. Där ligger den största förtjänsten/bok. Du prissätter dessa böcker själv när du köper din egen upplaga (utöver print on demand).


Välkommen att skicka ditt manus tillsammans med en förfrågan till:

kontakt@virens.se


Virens förlag
unsplash