Lars G Gustafsson

Mellan årstider timmar - poesisamling

Utkommer 15/2 2023

Pär Sandberg

Svenska fåglar - Sedda genom en haikulins.

Utkommer i februari 2023

Monna van der Beek

Spirituell utveckling

Utkommer 24/2 2023

Ingbritt Wik

Akterseglad i Singapore - relationsroman

Utkommer i mars 2023

Anna-Karin Åldal

Flickan - Diktsamling

Utkommer 15e mars 2023

Staffan Johansson

Exklusiva noveller 

Utkommer i mars 2023

Bild kommer

Bild kommer

Bild kommer

Bild kommer

Bild kommer