Björn F Eklund

 Jag är utbildad som jurist men fann på ett tidigt stadium att det var roligare att skriva manus än att läsa lagtexter. Därför kombinerade jag de juridiska studierna med att arbeta som frilansjournalist i Lund, staden jag växte upp i.

 

Efter jur kand-examen flyttade jag till Stockholm, staden jag föddes i. Kom att arbeta i bostadsbranschen i många år, innan jag fick ett erbjudande att kombinera arbetet med min gamla hobby, galoppsport. Jag blev informationschef på Täby Galopp under ett antal år, innan jag startade eget informationsföretag. Största kunden blev Boverket, vars tidning jag blev redaktör för.

 

Sedan återkom jag till galoppsporten och blev generalsekreterare på Svenska Galoppförbundet fram till pensioneringen. Under senare år har jag skrivit flera galopphistoriska verk, bland annat ”Från Heden till Bro Park – Galoppsporten i Sverige under tvåhundra år”.

 

”Klippdassarna” är min första skönlitterära bok.

I augusti 2023 utkommer mina andra bok "Det bruna bandet".


Björn F. Eklund

unsplash