Magnus Falk

Magnus Falks författarbana började 2011 då han debuterade med romanen

Det krökta rummet. Den har sedan följts av ytterligare fyra romaner, bland vilka den psykologiska spänningsromanen Skuggsken utnämndes till ”årets thriller” i P4 Göteborg 2015.

I sitt författarskap har han rört sig mellan olika genrer, och i Fjärilsdansen (2018) bland annat skildrat Karolina Widerström, kvinnorättskämpe och tillika Sveriges första kvinnliga läkare.

Utöver skrivandet är han också själv verksam som läkare och forskare vid Linköpings universitet.

I augusti släpper han sin sjätte roman Tid, en framtidsberättelse som nystar vad som kan komma att hända i en värld där mänskligheten tagit kontroll över det genetiska åldrandet. Tid utkommer genom Virens förlag.

unsplash