Ing-Marie Leijon

Ing-Marie Leijon är uppvuxen i Mariestad vid Vänerns strand, är utbildad pedagog och församlingspedagog. Jobbat i kyrkan med barn och unga Särskolan och ledarskapsfrågor samt frivilligsamordnare inom omsorgsförvaltningen.


"Jag är intresserad av att uttrycka mig på olika sätt, det skrivna ordet, det talade ordet, målande och musik. Att vara nära naturen och framförallt vatten öppnar upp och ger själen ro.

Vi har så många dimensioner i livet att det vore synd att inte öppna sinnet mot dessa.

Jag brukar säga att där orden tar slut tar penseln, skapelsen och musiken vid.


Mitt hjärta klappar extra för barn och unga. Det är viktigt att se, lyssna och vara närvarande med alla sinnen.
Det finns så många utsatta barn och unga vårt samhälle som behöver vuxnas röster.

Våga se och våga agera!"

unsplash