Välkommen att skicka oss en förfrågan tillsammans med ditt manus, så bollar vi utgivning samt samarbete.

kontakt@virens.se


Virens förlag arbetar för intersektionella perspektiv. Vi ger inte ut stötande eller kränkande innehåll. Vi står för mänskliga rättigheter – allas lika värde och allas lika rätt.