Hej alla författare!


Vi tar för tillfället inte in fler manus än de som redan är antagna för publicering. 

Under 2022 avser vi att återuppta utgivning av nya manus. Håll utkik!

Välkommen igen!


Virens förlag arbetar för intersektionella perspektiv. Vi ger inte ut stötande eller kränkande innehåll. Vi står för mänskliga rättigheter – allas lika värde och allas lika rätt.