Hej alla författare!


Vi tar för tillfället inte in fler manus än de som redan är antagna för publicering.

När vi åter igen tar in nya manus kommer det att stå under denna sida.


Virens förlag arbetar för intersektionella perspektiv. Vi ger inte ut stötande eller kränkande innehåll. Vi står för mänskliga rättigheter – allas lika värde och allas lika rätt.