Josefin Hjertman

Josefin bor i Skåne nära havet. Hon arbetar som psykolog när hon inte skriver dikter. De senaste åren har hon har gått skrivkurser i Sverige och England och uppskattar att leka med uttryck på båda språk.


Med sina dikter önskar hon att nå fram till läsaren så att det verkligen känns och inspirera till eftertanke. De flesta av hennes dikter handlar om relationer och de utmaningar som finns i att verkligen förstå varandra.


Diktsamlingen ”Kan jag låna dina steg?” kommer ut våren 2024 och handlar om olycklig men storslagen kärlek. Detta skildrar hur den ena parten har fallit för något ouppnåeligt, medan den andra är på väg bort. 30 dikter är på svenska och 20 på engelska.

unsplash