Barbara Öberg Sjögren

Barbara Öberg Sjögren född 1930 i Berlin, efter skolgång i Viggbyholmsskolan utbildad på Konstfack och Konsthögskolan. Hon arbetade som scenograf mellan 1955 och 1992 vid
Norrköpings och Göteborgs stadsteatrar och flyttade sedan till Stockholm där hennes

Dikter längs vägen utgavs 2015.
Dieselingenjören som utkommer genom virens förlag i april 2022, har hon arbetat med i ca 20 år. I denna dokumentärt underbyggda roman gestaltar Barbara förloppet ur Annas B:s synvinkel, utifrån hennes egen upplevelse. Berättelsen handlar om tre personer ur tre generationer av samma familj mellan år 1896 och 2019, deras flykt från Ukraina, Tyskland och Sverige under både första och andra världskriget.


unsplash