Erik Spelmans

Erik Spelmans är student och läser psykologprogrammet på Uppsala universitet till vardags sen ungefär ett år tillbaka. Han har alltid haft ett särskilt intresse för människan och hur vi tänker och fungerar, dels på ett strikt faktabaserat plan men även på ett intuitivt känslobetonat håll. I sitt skrivande försöker han väva ihop dessa två motpoler, där den logiska och resonerande rösten står i kontrast med den emotionella. 

 

Erik har alltid upplevt en stark kallelse gentemot att uttrycka sig kreativt i någon form. Han började skriva dikter under de tidiga tonåren och har under dessa år funnit en slags fristad i skrivandet på så sätt att outtalade känslor som han lyckas sätta ord på i sina texter blir mer begripliga och inte lika diffusa när de istället hamnar i diktform.

 

På senare år har Erik också insett hur mycket han värderar känslan av att försöka uttrycka en känsla i text som andra människor också kan relatera till, men med betoning på deras egen upplevelse. Detta främst för att han vill att alla som läser det han skriver ska tolka texterna från deras egna perspektiv, utan en alltför stark uppfattning om vem det är som har skrivit det.

 

Erik har i sin samling "Fältstudier från Hydran" sammanställt ungefär 60 dikter som för honom har väldigt skilda betydelser, men som på ett eller annat sätt alla har sökandet efter något som en slags röd tråd.

unsplash