Erik Nordström

Erik Nordström är bosatt i Jönköping och är till yrket socionom, och har jobbat med barn och familjer inom socialtjänsten i fyrtio år. Han är utöver sitt skrivande som poet även verksam som bildkonstnär med ett flertal utställningar bakom sig. Han har tidigare gett ut en diktsamling, men denna bok är hans första genom Virens förlag.

Samlingen heter ”Sorgen något annat nu” och har sin direkta upprinnelse i en förlust av en nära anhörig, och handlar om denna sorgeprocess och nyorientering i tillvaron. Dikterna försöker skildra hur sorgen förändras över tid och på ett oväntat sätt blir en frigörande kraft för att upptäcka nya dimensioner och dolda fält i livet. Man stiger inte ned i samma sorgeflod två gånger, utan sorgen ger efter en tid en grogrund till nyfunnen glädje, oväntade perspektiv och insikter. Troligtvis influerar hans långa arbete med utsatta barn och familjer även hans skrivande utifrån svärta och tragik, men även utifrån möjligheter till växande och helande.

Samlingen består av förtätade lyriska dikter med fri vers, prosadikter och haikus.

Några av dikterna har sin utgångspunkt i hans målningar och vi ser i detta filmklipp hur han läser prosadikter utifrån några av målningarna:

https://www.youtube.com/watch?v=d6NH-7K1ca8


unsplash