Cecilia Tanzborn

Cecilia Tanzborn född 1984, skriver poesi sen något år tillbaka och målar abstrakt konst. Det estetiska uttrycket har en central plats i livet. 

"Intryck, uttryck, avtryck" är första diktsamlingen som ges ut. Samlingen är en spegling av en autists värld i en neurotypisk tillvaro, livet och dess känslouttryck.

unsplash