Lioudmila Mendoza Duran

Lioudmila Mendoza Duran är läkare, psykiater/rättspsykiater och är yrkesverksam inom psykiatri.

Hon har sedan barnsben skrivit dikter och noveller. Hon publicerar regelbundet sina dikter i tidskriften Svensk psykiatri.

Lioudmila har arbetat som läkare i 27 år, och av dem i 15  år som överläkare på en akut psykosavdelning. Hon  har genom åren fascinerats av hur människor kan genom kris och yttersta utsatthet ändå hitta en väg framåt.

Ett viktig tema i hennes skrivande är att gränsen mellan friskt och sjukt och personal och patienter, inte är så skarp och distinkt, egentligen. Hon försöker genom sitt skrivande ge ett mera nyanserat perspektiv på psykisk sjukdom, och människor som arbetar inom psykiatri. I hennes berättelser får man träffa patienter med olika psykiska sjukdomar och lära sig hur dessa tillstånd behandlas. Man får insyn i psykiatrins, och speciellt tvångsvårdens, fungerande.

Lioudmila försöker med kärlek och på ett underhållande sätt berätta om vården inom psykiatri.

Boken Avdelning tar med läsare på ett äventyr bortom det vanliga - både i tid och rum. 

Huvudpersonen, psykiatern Anna, kommer ta läsare på en tidsresa till 50-talets psykiatri där hon kommer att behöva arbeta på mentalsjukhus som sjuksköterska. Där upptäcker hon hur mycket som hänt sedan dess i psykiatri, men att många saker ändå finns kvar - behovet av att vara förstådd, att vara sedd bakom diagnosernas namn, behovet av en själslig asyl -  behovet av en Avdelning.

Utöver att berätta om sitt älskade arbete skriver Lioudmila även om andra viktiga saker  i livet: familj, uppväxt, kärlek, vänskap och sorg - både i prosa och dikt. Ett annat stort intresse är att fotografera.

 

unsplash