Rebecka Grahn

Jag är Rebecka Grahn, född 1965 i Älvsjö. Numera bor jag i Salem efter en lång period utanför Sala, där mina barn växt upp. Jag har jobbat som lärare i grundskolan under många år i olika sammanhang.

Så länge jag kan minnas har jag ägnat mig åt kreativa processer, ensam eller med andra. Det skapar en djup meningsfullhet och glädje i mitt liv.

Jag har alltid känt en stark samhörighet med naturen. När jag var barn högg min pappa ner en björk på tomten. Jag var otröstlig. Han kapade då en bit av stammen som räckte från golv till tak i mitt rum. Där fick den finnas under några år.

Min syster och jag blev uppmuntrade att snickra, sy och måla – något jag sedan alltid ägnat mig åt som vuxen.

Skrivandet är ett av många olika sätt att komma till uttryck, musik är ett annat. I poesi tycker jag att dessa två element bildar en levande och intim förening som berör.

unsplash