Lars G Gustafsson

Lars G. Gustafsson är född 1954, bor i Västsverige och är civilekonom. Han har läst vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetade så inom administration, bank och finans under sitt yrkesaktiva liv. Han skrev och gav ut poesi redan på 1970-talet, men under senare tid har han närmast givit ut en diktsamling på Vulkan förlag sommaren 2020, med titeln Livets son.

Hans första samling på Virens förlag – Mellan årstider timmar – rör sig kring en äldre, kulturintresserad man som bevittnar sitt eget åldrande inifrån samtidigt som livsmönster sakta vittrar bort och lever kvar främst i minnesbilder som små, återkommande fragment av verklighet i ett liv där då–nu–sedan har upplösts som linjär följd.

”Detta är snarast bakgrunden mot vilken skeendet utspelar sig och inte bokens 'handling'. Skulle mitt val ha varit att berätta om en människa, hade jag istället valt prosan”, nämner Lars.

Lars G. Gustafssons diktsamling ”Mellan årstider timmar” publiceras av Virens förlag med utgivning i mitten av februari 2023.

 

unsplash