Marie Rydén

Marie Rydén är noga med att välja mycket gemenskap och glädje i vardagen tillsammans med sin man, deras tre barn, hund och katter. 

Allting i en tonårsfamilj är inte skimrande, så det gäller att försöka välja rätt bland alla beslut. En grundregel infördes till allas lättnad för några år sedan, nämligen att endast använda skärm på kvällen. Det är en modifierad variant i nuläget men det är fortfarande en viktig utgångspunkt. Dessutom är humor en riktig energiboost för såväl familjen Rydén som för väldigt många andra! 


Marie har fullgjort en kurs om författarskap inom “Nordisk författarutveckling” samt har en enskild firma (Hittafokuset) där hon arbetar med välmående i friskvårdande behandling och som skribent.

Även i sitt arbete som fysioterapeut (inom Habilitering) med gymnasieungdomar är deras välmående nyckelordet. Det kan handla om allt från vardaglig humor till att hitta rörelseglädje eller motivation till dagens arbetsuppgifter. 


Många barn och ungdomar kan behöva viktiga vuxnas stöd i frågor som rör smart skärmtid, vilket är sammankopplat med välmående och inspiration till rörelse.  De är ofta vana vid sina skärmar och telefoner från tidig ålder samtidigt som omgivande vuxna också har blivit det. 


Maries bok “Hannes släpper telefonen” (som släpps i april 2023) visar på vilka stora möjligheter föräldrar och andra viktiga vuxna har att påverka barnen och ungdomarna. En bok blir ett neutralt område där barn och vårdnadshavare och/eller pedagog kan mötas kring information och diskussion om hälsovinster. I syftet att underlätta detta finns reflektionsfrågor och handledning för pedagoger och föräldrar inkluderat i boken. När barnet får frågor att fundera över tillsammans med en historia om en jämnårig, går det troligtvis lite lättare att tänka och jämföra med sin egen situation. Sannolikheten att barnet följer sina egna råd, dvs det de själva kommer fram till, är mycket högre jämfört med om någon annan bestämmer alla regler och hur de ska följas. 

Boken är lättläst nivå 3,  ålder 6-9 år och är tänkt att inkludera en läsekrets av personer med funktionsvariationer. Språk, händelseförlopp, beskrivningar och illustrationer är välkända, konkreta samt bygger på en kronologisk grund med tydlig koppling mellan orsak och verkan. 

Marie sprider kunskap om smart skärmtid och inspirerar till nytänkande med hjälp av egenreflektion och humor. Baserat på FN´s barnkonvention (om rättigheter för barn som blev lagstadgad i januari 2020) samt övrig forskning i aktuella ämnen, visar hon vägen med stort allvar på ett lättsamt sätt. 

Tillsammans kan vi få till en förändring!


Instagram: @hittafokuset

marieryden12@gmail.com


unsplash