Johanna Eneroth

Johanna är född och uppvuxen utanför Uppsala och har alltid dragits åt det konstnärliga. För närvarande studerar hon till socionom på Södertörns Högskola sedan våren 2019 och varvar studierna med att skriva skönlitterära texter.  

 

Hennes debutroman ”SMÅ lingonpussar” som utkommer i november 2021 fick sin grogrund på Wiks folkhögskolas skrivarlinje 2017/2018. Året på Wik innebar ett kreativt andrum, och hon fick möjligheten att utforska sitt skrivande, få feedback och ta del av andras texter och erfarenheter. Folkhögskolans atmosfär, konstnärssjälar och kompetenta lärare gav således upphov till att ”SMÅ lingonpussar” fick syre.

 

Inledningsvis var projektet ”SMÅ lingonpussar” ett axplock ögonblicksbilder som kretsade kring två unga kvinnor i Uppsala. Texterna var klädda i feststämning och hade snabbt tempo, och det var i denna uppsluppna tillvaro som Kakan och Judit, romanens huvudpersoner, erhöll sin litterära framväxt. När Johanna avslutade året på folkhögskolan fortsatte berättelsen om de två kvinnorna att veckla ut sig och till slut var projektet klart och ett allvar i den annars lekfulla kontexten hade brett ut sig och gett romanen dess sensmoral. Johanna har ett intresse för sex- och samlevnadsfrågor och vill belysa vikten av att prata om samtycke och sexuella övergrepp. ”SMÅ lingonpussar” cirkulerar runt eftereffekterna av att ha varit i en destruktiv relation, och hon hoppas att romanen ska kunna ge stöd och öppna upp för samtal avseende detta tema.

unsplash