Staffan Johansson

Staffan Johansson är extremkreativ. Det har både fördelar och nackdelar att vara extremkreativ. Fördelen är en outtömlig flod av nya idéer. Nackdelen är att man snabbt tröttnar på sina idéer och saknar tålamod att bygga stora företag.

Staffan har levererat idéer till världsutställningar, världsmästerskap, världsledande företag, Europeiska Unionen, svenska myndigheter och många fler.

Efter haft egen reklambyrå med ett 10 tal anställda i 20 år sadlade Staffan om till att jobba proaktivt med problemområden som verkligen intresserar honom. Det betyder att han söker nya infallsvinklar på problem utan att ha någon uppdragsgivare. Först när han hittat en bra lösning kontaktar han en potentiell kund. Ett helt fritt men osäkert sätt att arbeta.

Även som författare prövar Staffan nya idéer.

Staffan har tidigare på andra förlag gett ut ”Jag vill ha vantar med blinkers” och ”Upptänkare”.

Staffan föreläser om kreativitet och om estetik.

Staffan bor i Skåne på sommaren och i Göteborg på vintern.

unsplash