Agge Pettersson

Agneta Pettersson, eller Agge som hon också kallas, är nybliven pensionär, bosatt på Gotland.

Hon har tidigare gett ut lyrikboken Lugnt och Länge, 2008.

Under hösten 2023 utkommer Agges Haikusamling Dag för dag genom Virens förlag.

Haikun kom in i Agges liv på en skrivarkurs redan 2006.

"Fantastiskt att så få rader kan säga så mycket!"

Författaren skriver just nu på en ny diktsamling men en plan om utgivning under nästa år.


Haikun är ursprungligen en japansk kortdikt, eller versmått, som består av 17 stavelser rytmiskt uppdelade på tre rader om 5, 7 och 5 stavelser.

unsplash