Sara Quick

Sara Quick har under de senaste åren volontärarbetat på ett hundshelter tillsammans med en djurrättsorganisation nere på Bali. Arbetet med hundarna kom helt att förändra hennes syn på tidigare hundideologier och hundens varande.

Urhundarna delade med sig av sin naturliga hundlära och viskade sina själsliga visdomar vidare.

Saras kommande utgivning "Urhundarnas viskningar" är tillägnad urhundarnas röster. Utgivning i december 2020.

unsplash