Cecilia Grape

Mitt skrivande är djupt rotat i min existentiella människosyn – jag ser mänskligt liv och människor som ytterst viktiga. Om jag kan bidra till att människor omkring mig får en möjlighet att utvecklas eller bara växa en millimeter i en önskvärd riktning så känner jag mig tillfredsställd. Jag saknar det mellanmänskliga samtalet i vårt samhälle, det har kommit bort i den snabba techutvecklingen tillsammans med det stora fokuset på produktion och konsumtion.


Mitt skrivande är min kanal, det sätt jag når dig på. Mina berättelser skapas i mitt inre efter att jag har studerat och uppmärksammat verkliga händelser och kryddat med fiktiva inslag. Genom dina ögon når mina ord ditt inre. Då är cirkeln sluten, vi är allierade. Jag vill mer än gärna beröra och jag vill berätta om är det som vi har gemensamt och det som är viktigt – själva livet. Att berätta om livet kan skapa både bra och dåliga känslor. Men jag är övertygad om att vi växer som människor när vi får ta del av andras berättelser om hur det är att vara människa.


Jag är en framåt, entusiastisk och nyfiken person som tycker om att påverka människor i en sund riktning.

Jag engagerar mig gärna i samtal med människor där jag lyssnar och delar med mig av mina erfarenheter och insikter. Till vardags arbetar jag som sjukgymnast med rehabilitering i egna hem.

I min roll träffar jag många intressanta människor som delar sina livsberättelser – en aldrig sinande ström av inspiration. Det ger mig nya infallsvinklar och idéer till karaktärer och händelseförlopp. Jag har även arbetat många år i primärvården. Jag har därför stor kännedom om vård och sjukdomsprocesser som jag också nyttjar i mitt skrivande.


På min fritid ägnar jag mig åt tre sysselsättningar; skrivandet, min dansgrupp och stickning av egendesignade tröjor. Skrivandet är min ultimata sysselsättning och i en framtid kan jag se skrivandet vara min huvudsysselsättning. Nätverket av dansintresserade personer för vilka jag erbjuder två dansklasser per vecka i hemkommunen Norrtälje är oerhört viktigt för mig. Det är mitt eget koncept och jag vill sprida empowerment och dansglädje till mina deltagare. Stickningen tar jag till i alla mellanrum och den bidrar till god återhämtning. Jag lever tillsammans med min man Ulf och hunden Gibson och vi har vuxna barn och barnbarn.


I mitt skrivande försöker jag verbalisera svårbeskrivna dilemman på ett lättillgängligt sätt. Jag vågar närma mig ämnen som människor har svårt att prata om. Min intention är att skapa levande texter med hög närvaro där du som läsare får en känsla av eget deltagande och att du inte vill sluta läsa när du väl har börjat.

Min målsättning som författare är att skriva böcker som har ett djupare värde där jag lyckas beröra dig som läsare på ett sätt som skapar förundran och reflektion och där du kan dra paralleller till ditt eget liv.


Min författarbana började 2020 då jag gav ut självbiografin ”Livsglädjens land – bortom svårigheternas horisont” med ett annat förlag. Nu skriver jag utvecklingsromaner och debuterar med del ett ur trilogin Kvinnorna. Den ges ut i mars 2024 med titeln: ”Tillsammans – utan dig”.
Sammanfattningsvis har jag en önskan om att få förmedla starka livsberättelser inspirerade ur verkliga livet som kan återspegla hur det är att vara människa. Jag vill förmedla hopp i det jag skriver och jag vill beröra genom att sätta ord på det mörka svåra men också det levande vackra. I mitt skrivande vill jag bidra till att skapa ett sammanhang som kan förstås och vara hjälpsamt.


Välkommen att ta del av mina böcker!

unsplash