Gunnar Törngren

Gunnar Törngren har en bakgrund som socionom. Under många år har han handlett och utbildat i socialt arbete, i terapimetoden lösningsfokuserat arbetssätt och även gett ut flera böcker inom socialt arbete.

Numera är författaren även musikant med en bred repertoar av egna visor. Han har även gett ut böckerna Husbehovstrubaduren och boken Att skriva sångtexter.

Under hösten 2024 utkommer Gunnars senaste bok. Förutom att vara en kriminalroman, om än i en ovanlig miljö, innehåller den även vissa såväl humoristiska som filosofiska inslag. Boken har dessutom en del illustrativa bilder - inte helt vanligt i kriminalromaner.

unsplash